leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufeld åter i Sverige i oktober 2018:

Tusentals svenskar har lärt sig bättre förstå dagens barn och unga genom
dr Gordon Neufeld. Nu är han åter i Sverige med ett nytt tema - våra barns och ungas höga stressnivå, och vad vi kan göra åt det.

Making Sense of Resilience
varför dagens elever är så stressade, och vad vi kan göra åt det

Neufeldportrait300modSeminarieledare: Dr Gordon Neufeld
The Neufeld Institute, Vancouver, Kanada

Onsdag 31 oktober 2018, heldagsseminarium,
kl. 9.00-16.30 på Dunkers kulturhus,
Kungsgatan 11, Helsingborg

Gå direkt till anmälningssidan

Om seminariedagen:
Stress, oro, ångest och psykisk ohälsa hos dagens barn och unga är några av de största utmaningar för vuxenvärlden att hantera idag. Även hos vuxna är ångest och psykosociala problem den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och svenska sjukskrivningar har höga tal.

Men varför kommer vissa igen efter stress och motgångar utan större svårigheter, medan andra får långvariga emotionella problem och ibland svårt att hantera livet? Med dagens synsätt tror vi att detta handlar vad som hänt oss – tillräckligt mycket stress och vi dukar under. Men resonemanget håller inte, undantagen är alldeles för många. Kan det finnas ett annat synsätt?

Resiliens – i meningen motståndskraft mot stress och motgångar – är temat för denna studiedag med dr Neufeld. Resiliens berör en mängd begrepp som stress, neurologisk plasticitet, psykisk hälsa, återhämtning, helande, mentalsjukdom, anpassning, emotionella försvar och psykoterapi. Resiliens är något vi kan odla hos våra barn och unga och även hos oss själva. Det är inte stressen som är fienden, utan vår oförmåga att hantera stressen emotionellt inom oss själva.

Förståelsen av resiliens har vuxit fram ur dagens kunskap om hjärnan och våra emotioner med dess starka påverkan på lärande, beteende och mognad. Om vi förstår emotioner så förstår vi varför vissa personer hanterar stress och motgångar bättre än andra, och vad vi kan lära oss av detta. Kunskapen om resiliens lär oss att emotionell hälsa inte handlar så mycket om vad som händer oss utan snarare om vad som inte händer inom oss.

Kunskapen om resiliens är universellt applicerbar. Vi kommer alla att möta motgångar, ingen är immun. Att kunna hantera stress och motgångar är fundamentalt hos oss alla, och inte minst hos våra barn och unga.Här är några av de teman som dr Neufeld kommer att beröra under studiedagen:

  • Vad är resiliens – motståndskraft mot stress och motgångar?
  • Stressens verkliga natur och begränsningarna i dagens synsätt
  • Varför att bli förhärdad inte innebär resiliens
  • Resiliens – ett uppdrag för våra emotioner
  • Hur trygga nära relationer bidrar till resiliens
  • Hur den äkta leken skapar en arena för resiliens

Studiedagen är relevant för många olika yrkesroller: lärare, psykoterapeuter, fritidspedagoger, föräldrar, elevvårdspersonal, personliga assistenter och givetvis för beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor. Även om den studiedags fokus är på barn och unga så gäller implikationerna alla åldrar.

Om dr Gordon Neufeld:
Dr Gordon Neufeld är en internationellt erkänd författare och utvecklingspsykolog med 40 års erfarenhet av barn, unga och familjer i hem, skola och kriminalvård. Han är en ledande uttolkare av det moderna utvecklingsvetenskapliga paradigmet.

Dr Neufelds modell ger en helt ny förståelse av dagens barn- och ungdomsproblem såsom beteendeproblem, oro och ängslan, svag studiemotivation, bristande uppmärksamhet, dålig impulskontroll, ökande aggressivitet och svårbemästrad mobbning. Hans modell är en syntes av utvecklingspsykologi, anknytningsteori, neurobiologi, samt 40-års klinisk erfarenhet som psykolog i både hem och skola. Dr Neufeld anses vara Kanadas främste barn- och ungdomspsykolog med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Dr Neufeld har fem egna barn och fem barnbarn.

VagataplatssmallDr Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv":
Dr Gordon Neufelds och dr Gabor Matés bästsäljande bok Hold On To Your Kids – why parents need to matter more than peers är nu översatt till femton språk och fler översättningar är på gång. På svenska heter boken Våga ta plats i ditt barns liv på BrainBooks förlag. Läs Strategiers recension. Beställ hos exempelvis Bokus eller Adlibris. Boken säljs även på studiedagen.

Läs också gärna artikeln: The Heart of The Matter – The role of emotion and attachment in learning and behaviour, av dr Gordon Neufeld.


Så här har deltagare från dr Gordon Neufelds tidigare seminarier tyckt:

"Jag var djupt imponerad av briljansen i och användbarheten av Gordon Neufelds modell, och jag är mycket tacksam för att han bekräftade mina instinkter som lärare och förälder."

"Slutligen, efter så många andra kurser, fann jag något som bekräftade min intuition om vikten av relationer och sambandet mellan mitt personliga och professionella jag."

"Dr. Neufelds originalitet, engagemang och patos i att skapa ett nytt sammanhängande synsätt är uppfriskande."

"Utomordentligt klartänkt!"

"Dr. Neufeld har en unik förmåga att få saker att hänga ihop. Han är lättfattlig, oavsett utbildningsnivå eller kunskaper om den psykologiska litteraturen."

"Vi fick förmånen att vara i närvaron av en självständig tänkare."

neufeldkursimg0043


Anmälan till studiedagen "Making Sense of Resilience"
i Helsingborg den 31 oktober 2018

Priset är 2295:- exkl. moms per deltagare inkl. kaffe-lunch-kaffe. Fem deltagare på samma faktura går till priset av fyra.

Seminariet ges onsdagen den 31 oktober 2018, kl. 9.00-16.30,
på Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11 Helsingborg.
Seminariet ges helt på engelska.

Du kan anmäla dig med vårt anmälningsformulär eller genom skicka oss ett meddelande.

Arrangör: Svenska Neufeld-institutet – Himmelstrand Mentor AB,
Box 1454, 114 79 Stockholm. Telefon: 08-20 01 14.


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –