leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds fördjupningskurs på distans

Intensive II – Separationskomplexet

NYTT KURSTILLFÄLLE start den 24 februari 2019 – Anmälan här!

Genom att bygga vidare på grunderna i Intensive I visar denna kurs på de påtagliga effekterna av separation på ett barns personlighet och beteende. Särskild uppmärksamhet ägnas åt problem med aggressivitet, motvilja, mobbning, ouppmärksamhet, impulsstyrning, ångest, rädsloreaktioner, alfa-problem, anknytningsproblem, och mera.

Distansutbildningen Intensive II - Separationskomplexet består av:

 • Tillgång till 15 timmar nytt videomaterial med dr Neufeld på engelska.
 • Svenskt diskussionforum på Neufeld-institutets svenska Campus.
 • 17 en-timmes handledningsessioner via videokonferens på svenska.
 • Ett studiematerial med keynote-bilder och instuderingsfrågor.
 • Ett års tillgång till Neufeldinstitutets virtuella Campus och dess resurser.
 • En slutuppgift som godkänd ger kursdiplom.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig till samma målgrupp som Intensive I vilken även är ett förkunskapskrav för Intensive II.

KURSPLAN

Kursdeltagarna gör självstudier med hjälp av dr Gordon Neufelds videoföredrag, studiehandledningen och studiematerialet. Dessutom ingår nio videokonferenser med två veckors mellanrum för diskussion på svenska av kursmaterialet. För att delta i videokonfersen behövs dator, internetuppkoppling, webbläsare, webbkamera och headset.

KURSINNEHÅLL:

 • Introduction –The Separation Complex; Facing Separation
 • Pursuit in the Face of Separation; Making Sense of Alarm; A Working Alarm System
 • Anxiety Problems Part I; Anxiety Problems Part II; Agitation and Adrenalin-based Alarm Problems
 • Addressing Separation; Attention Problems
 • Making Sense of Aggression; Addressing Aggression Part I; Addressing Aggression Part II
 • The Alpha Complex and the Bully Instinct; The Causes and Consequences of Being Alpha
 • Addressing Alpha Problems; Defensive Detachment; Making Sense of Counterwill
 • Reading Counterwill; Addressing Counterwill & Sammanfattning inför slutuppgiften.

Handledare: Jonas Himmelstrand, grundare av Svenska Neufeld-institutet.

På Neufeld-institutets engelska hemsida finns innehållet beskrivet i detalj, läs mer HÄR.

NÄSTA KURSTILLFÄLLE

Nästa kurstillfälle startar söndag den 24 februari 2019 kl. 18.30-19.30 med handleding i varje vecka söndagar samma tid med sista sessionen den 16 juni 2019. Mer information skickas ut till alla som genomgått Intensive One.

KOSTNAD

För privatpersoner 5395 kr inklusive moms, för företag och organisationer 5400 kr exklusive moms.

SLUTINTYG och FORTSATTA STUDIER

Distanskursen Intensive II avslutas med en skriftlig uppgift som godkänd ger ett slutdiplom. Den som genomgått en godkänd Intensive II kan fortsätta på de kurser som krävs för vidare studier. Läs mer HÄR om vad som krävs för fortsatta studier eller handledarcertifiering.

NÄSTA KURSTILLFÄLLE – börjar den 24 februari 2019 – Anmälan här!

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –