leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Att förstå förskolebarn
– och deras särskilda utmaningar

Neufelds studiedag Making Sense of Preschoolers på svenska

Att förstå förskolebarn är en svensk bearbetning av dr Neufelds kurs Making Sense of Preschoolers. Studiedagen vänder sig till alla med ansvar för barn i förskoleåldern 3-6 år: förskollärare, barnskötare, dagmammor, fritidspedagoger, men även politiker och beslutsfattare i frågor som rör förskolebarn, samt givetvis, först som sist – föräldrar.

Ingen människa har lättare att bli missförstådd än ett förskolebarn – ett barn i 3-6 års åldern. De kan vara lillgamla, skräniga, impulsiva, älskvärda, hysteriska, ängsliga, förtjusande, tanklösa, tvärsäkra, generösa, tvångsmässiga, ombytliga, aggressiva, motvilliga, och allt annat än förutsägbara och konsekventa. Det typiska förskolebarnet kunde kvalificera sig för en rad vuxna personlighets- och beteendestörningar. Men till skillnad från spädbarn och småbarn så framstår förskolebarn som så pass vuxna att de lurar oss att tro att det är mer vuxna än de egentligen är. Det är ett vanligt misstag att projicera vuxenpsykologi på förskolebarn.

Studiedagens innhåll:

  • Att förstå förskolebarnets utveckling som del i det livslånga lärandet
  • Vad ett förskolebarn behöver för att växa till sin fulla potential som vuxen
  • Hur man hjälper förskolebarnet växa ur sina tillkortakommanden
  • Att förstå blygselns och motviljans roll i utvecklingsprocessen
  • Utvecklingsvänliga sätt att hantera aggressivtet och raseriutbrott
  • Att förstå och hantera oro och ängslan hos förskolebarnhet
  • En helt ny förståelse av förskolebarnets sociala utveckling

Studiedagen ges på svenska av Neufeld-institutets svenske regionansvarige, och certifierade utbildare, Jonas Himmelstrand.

Kontaka oss för bokning eller mer information på vår kontaktsida.

Att förstå förskolebarn finns också som distanskurs.

Kursen finns även att köpa som föredrag på engelska på en sex-timmars dvd: Making Sense of Preschoolers. Dvd-kursen är även underlag för en distanskurs i ämnet med handledning.

Läs recension av dvd:n här. Dvd-föredraget kan beställas på vår beställningssida.

• Lärbarhetsfaktorn

• Att förstå & hantera aggressivitet

• Att disciplinera utan disciplin

Varför mobbar Pelle?

• Känslornas roll

neufeldsverigeevenemang3

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –

ANDRA STUDIEDAGAR