leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Lärbarhetsfaktorn
– varför har Lasse så svårt att lära?

– Neufelds studiedag The Teachability Factor på svenska

Lärbarhetsfaktorn är en svensk bearbetning av dr Gordon Neufelds kurs, The Teachability Factor. Studiedagen vänder sig till alla arbetar pedagogiskt med barn och unga inom exempelvis skola, fritids och gymnasium.

Att undervisa barn och unga har blivit allt svårare i hela västvärlden. Svårigheterna finns trots att vi har bättre utbildade lärare, mer förfinade läroplaner, en mer utstuderad pedagogik och bättre teknologi för undervisning än kanske någonsin tidigare i historien. Även om dessa faktorer är viktiga så finns orsakerna till många av dagens utmaningar att söka på annan plats, i dagens elevers förmåga att lära – lärbarhetsfaktorn.

Lärbarhetsfaktorn handlar alltså inte om det som normalt förekommer i skoldebatten: pedagogiken, lärarens kompetens, tekniska hjälpmedel eller olika stödprogram. Istället handlar det om eleven och elevens psykologi. Vad är det som gör att en elev kommer nyfiken och hungrig att lära till skolan på morgonen och därmed är lärbara? Vad gör vi med de elever som saknar detta och är svåra att lära, eller rent av helt olärbara? Studiedagen ger klara och tydliga svar på dessa frågor.

Studiedagens innehåll
Studiedagen presenterar de fyra lärprocesser i hjärnan som utgör grunden för allt mänskligt lärande, samt vad som händer när någon av dem inte utvecklas normalt – alltför vanligt i dagens samhälle. Utifrån utvecklingspsykologi, anknytningsteori och modern neurobiologi kan vi förstå dessa processer vilket radikalt förbättrar vår förståelse av olika elever och hur deras förmåga och motivation för att lära kan utökas.

  • Varför så många barn idag har svårt att lära idag
  • De fyra centrala lärprocesserna och problemen när de inte fungerar
  • Hur elevens beteende avslöjar vilken lärprocess som saknas
  • Hur inflytandet från kompisar kan skapa problem
  • Varför anknytningsfaktorn fungerar när inget annat fungerar
  • Hur man väcker elevens lust att lära, och utvecklas socialt

Studiedagen ges på svenska av Neufeld-institutets svenske regionansvarige och certifierade utbildare, Jonas Himmelstrand.


Ladda ner programmet som pdf-fil.


The Teachability Factor finns också som distanskurs vilken snart kommer att erbjudas på svenska.

Kontaka oss för bokning eller mer information på vår kontaktsida.

• Att förstå & hantera aggressivitet

• Att disciplinera utan disciplin

• Varför mobbar Pelle?

• Att förstå förskolebarn

• Känslornas roll

neufeldsverigeevenemang3

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –

ANDRA STUDIEDAGAR