leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distanskurs – nu med svensk handledning

Adolescensen & sexualiteten

NÄSTA KURSTILLFÄLLE börjar 14 januari 2025 – Anmälan här!
(Detta är en påbyggnadskurs till distanskursen Att förstå adolescensen)

Dagens ungdomar lever i en hypersexualiserad kultur. I sexualundervisningen handlar "säkert sex" mest om hur man undviker könssjukdomar och oönskade graviditeter. Men "säkert sex" handlar ju lika mycket om sårbara känslor och trygga relationer. Flera tecken visar att dagens ungdomar oftare råkar illa ut sexuellt än för bara några decennier tillbaka.

Hur är den mänskliga sexualiteten ämnad att utvecklas? Vad är annorlunda idag från tidigare generationer? Hur påverkas hjärnan när vi fäster oss vid en annan, av sexuell kontakt?

I denna kurs ser dr Neufeld på sexualiteten genom linserna: anknytning, mognad och sårbarhet. Han belyser problemet med våra ungdomars förlorade blygsel, varför sexuell aktivitet ökar hos unga, och varför sexuell mobbning har blivit ett problem. Han utforskar även betydelsen av "säkert sex" i ett psykologiskt perspektiv – en sexualitet som värnar relationer och inte sårar – och ger tips för en hälsosam sexualitet hos våra unga.

Kursen Adolescensen & sexualiteten innehåller:

  • Fyra timmar videoföredrag med dr Neufeld på engelska.
  • Fem 60 minuters handledningssessioner på svenska via videokonferens.
  • Svenskt studiematerial med åhörarkopior av keynote-bilderna.
  • Svenskt diskussionsforum på Neufeldinstitutets virtuella Campus.
  • Rikt resursmaterial med dr Neufeld på engelska på på Campuset.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till samma målgrupp som kursens första del: föräldrar, lärare, mor- och farföräldrar, fritidspedagoger, ungdomsledare, psykoterapeuter, socialarbetare och psykologer.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Genomgången Att förstå adolescensen.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Kursen genomförs på samma sätt som kursens första del. Kursdeltagarna gör självstudier genom att varje vecka se ett ca 60 minuter långt videofördrag online på valfri tid, och därefter sammanfatta sina reflektioner i ett diskussionsforum på Neufelds virtuella Campus.

Sedan ges handledning en gång i veckan via videokonferens under ledning av Jonas Himmelstrand. Videokonferensen genomförs med Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone. (Appen Zoom som behövs för smartphone och läsplatta, och underlättar på dator, kan laddas ner på gratis för alla stora plattformar.)

KURSINNEHÅLL – DE FEM SESSIONERNA:

  • #0 Kursstart (inga förberedelser behövs)
  • #1 Sexualisering av anknytning – vad naturen avsåg i sin design.
  • #2 Sexualisering av anknytning – avvikelserna som de ser ut idag.
  • #3 Tonåringars sexualisering och dess påverkan på deras sårbara känslor.
  • #4 Sexualitet, mognad och moral.

Läs mer utförligt på engelska hemsidan om distanskursens innehåll HÄR.

ANMÄLAN – klicka här

Kostnad: 1195 kr inkl. moms för privatpersoner, 1200 kr exkl. moms för organisationer och företag.
Kursstart: Tisdag den 14 januari med en 60 minuters orienterande session kl. 19.00-20.00. Därefter ytterligare fyra sammankomster tisdagar samma tid följande veckor. Sista sessionen är på tisdag 11 februari 2025.
Anmälan: Gärna med vårt anmälningsformulär men du kan också skriva till oss på vår kontaktsida.

Handledare: Jonas Himmelstrand, ansvarig för Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 14 januari 2025

 

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –