leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

neufeldsverigeevenemang3

Mer om dr Neufeld – länkar på nätet

Det finns mycket om, av och med dr Gordon Neufeld på nätet. Här är ett urval:

Att vara förälder i den digitala tidsåldern – webinar 19 sep 2023
Här kan inspelningen av det uppskattade webinaret med Jonas Himmelstrand den 19 september ses, alltså HÄR.

The Neufeld Scientific Research Centre
Detta är något som många önskat länge, en databas med den forskning som dr Neufeld kurser och föredrag bygger bygger på. Den finns nu på Neufeld Scientific Research Centre som finns HÄR.

Dr Neufelds föredrag "Relationship Matters" med svensk text
Detta två-timmars föredrag är en utmärkt introduktion till det utvecklings-orienterade synsättet av dr Neufeld. Fokus är på en centralt del i synsättet, att förstå relationer och dess betydelse för mänsklig potential. Se det HÄR.

Hela dr Neufelds studiedag "Varför lyssnar inte Kalle?" på UR Play
Studiedagen "Varför lyssnar inte Kalle?" nu åter tillgänglig på UR Play.
UR Kunskapskanalen spelade in en studiedag med dr Neufeld 12 november 2012 i Stockholm på temat "Varför lyssnar inte Kalle?" (Making Sense of Attention Problems). Hela studiedagen med svensk text kan ses på UR Play. Se den HÄR.

Dr Neufeld presenterar "Attachment roots" - Anknytningsrötterna
På det här 87 minuter långa webinaret förklarar dr Neufeld hans unika utveckling av anknytningsbegreppet, som vi på svenska kallar anknytningsrötterna eller plantanalogin. Se det HÄR.

Svenska Neufeld-institutets nyöppnade Vimeo-kanal
Här samlas alla video-inspelningar gjorda i Sverige med dr Neufeld och Jonas Himmelstrand. Inledningsvis finns här två video-inspelningar med dr Neufeld när han gästade Sverige hösten 2018. Se dem HÄR.

The Neufeld Institute YouTube-kanal
Här finns såväl trailers till de flesta dvd-kurserna som inspelade föredrag av dr Neufeld från runt om i världen, bland annat Sverige, plus ytterligare ett antal YouTube-klipp. Se dem alla HÄR.

Artiklar om det neufeldska synsättet i utvecklingsbrevet Strategier
Utvecklingsbrevet Strategiers redaktör Jonas Himmelstrand upptäckte dr Neufelds arbete 2007 och bjöd honom till Sverige för första gången 2009. Strategier har skrivit åtskilliga artiklar om det neufeldska synsättet i svenskt perspektiv. Läs mer HÄR.

Dr Neufelds artikel: "The Heart of the Matter"
Dr Neufelds artikel "The Heart of the Matter – The role of emotion and attachment in learning and behaviour" är en utmärkt sammanfattning av det neufeldska synsättet och dess starka förklaringsvärde. Läs artikeln HÄR.

Dr Neufeld in Brussels, "The Keys to Well-being in Children and Youth"
Detta är en transkribering av ett föredrag i Brussel 2012 med undertiteln "…why children need to be raised by their families, which in turn, need to be supported by society and the state" – utvecklingsvetenskap i samhällsperspektiv. Läs här…

"Barn är inga små vuxna" – reportage om en studiedag med dr Neufeld
Världen Idags skribent Eva Janzon har skrivit en utmärkt artikel utifrån dr Neufelds studiedag "Att förstå förskolebarn" som han presenterade i Sverige hösten 2015 och som också ges på svenska av Jonas Himmelstrand. Artikeln kan läsas HÄR.

Om högkänsliga orkidé-barn
Det finns en utmärkt artikel om orkidébarn i The Atlantic, "The Science of Success". Jonas Himmelstrand har skrivit en kortare sammanfattning om orkidé-barn på svenska. Läs sammanfattningen HÄR.

Filmerna, "To Sir with Love" och "To Sir with Love II"
Filmerna finns tillgängliga på dvd och på olika strömningstjänster på nätet. Huvudrollen innehas i båda filmerna av Sydney Poitier.


 

*18 augusti 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Intensive II – Separationskomplexet"


25 augusti 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Intensive One – Att förstå barn och unga"


29 augusti 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"En ny förståelse av disciplin"


17 september 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Att förstå adolescensen"


*25 september 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskurs
"The Play Triology"


7 oktober 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Konsten … att omplacera barn"


24 oktober 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Känslornas roll – i lärande och beteende"


*6 november 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskurs
"The Play Intensive"


*14 januari 2025 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Adolescensen & sexualiteten"


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –