leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

neufeldsverigeevenemang3

studiedagimg1016smallSvenska Neufeld-institutets studiedagar

Här är några av de föredrag och studiedagar som erbjuds på svenska av Svenska Neufeld-institutet, såväl internt som externt. Svensk föredragshållare är Jonas Himmelstrand, medlem i The Neufeld Institute Faculty. Se aktuella externa studiedagar i kolumnen till höger.

Lusten att lära – lärbarhetsfaktorn – en studiedag för skolan
Dr Neufelds studiedag The Teachability Factor är uppskattad av lärare och skolfolk över hela världen. Nu finns den på svenska som Lärbarhetsfakorn och svarar på en hittills närmast obesvarad fråga inom skolforskningen, hur får vi lärbara elever? Vad i elevens psykologi gör dem mottagliga för undervisning? Läs mer …

Att förstå och hantera aggressivitet – en studiedag för skola & förskola
Aggressivitet är en av mänsklighetens allra största utmaningar såväl i stort som smätt. Dr Neufeld har presenterat en ny förståelse på temat Making Sense of Aggression. Nu finns temat som en svensk studiedag. Den kastar ett nytt ljus över barns och ungas aggressivitet, och visar oss nya förhållningssätt. Läs mer…

Varför mobbar Pelle? – en studiedag för skolan
Mobbning plågar i skolor över hela världen, ändå saknas som regel kunskapen om dess djupare orsaker. Denna svenska bearbetning av dr Neufelds studiedag Bullies – their making and unmaking visar på de utvecklingsmässiga orsakerna bakom mobbning, och anvisar därmed helt nya strategier mot mobbning. Läs mer…

Att disciplinera utan disciplin – en studiedag för skola & förskola
Vi vill gärna ha skötsamma elever, men vill vi disciplinera? Disciplin förutsätter en god relation mellan barn och vuxen får disciplinen inte skada relationen. Dessutom beror formen av hälsosam disciplin av elevens mognadsnivå. Traditionella disciplinära metoder som att skälla, skrämma eller hota med konsekvenser bara fungerar kortsiktigt och har allvarliga biverkningar på sikt.

Känslornas roll för lärande och beteende – för alla med ansvar för unga
Våra känslor har en avgörande inverkan på lek, hjärnans utveckling, disciplin, oro och ångest, mognad, beteende, uppmärksamhet, psykisk ohälsa, lärbarhet och mycket mera. Våra känslor figurerar i varje utmaning hos våra barn och unga, vilket vi ännu inte alltid insett. Denna studiedag sammanfattar kunskapen. Läs mer …

Att förstå förskolebarn – en studiedag för förskolan
Denna studiedag handlar specifikt om förskolebarn 3-6 år och deras särskilda utvecklingsmässiga förutsättningar. Studiedagen är en svensk bearbetning av dr Neufelds dvd-kurs Making Sense of Preschoolers. Kursen kan även ges som distansutbildning via videokonferens. Läs mer …

Kontakta oss gärna om en studiedag på en annan ort, eller en intern studiedag på din skola.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –