leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Aktuellasvenskadistanskurser

Svenska Neufeld distanskurser online

The Neufeld Institute och dess svenska filial Svenska Neufeld-institutet är ett utbildningsinstitut. Vårt fokus ligger på utbildningar för att förstå barn och unga och de förutsättningar de behöver för lära, växa och mogna till sin fulla potential – "making sense of kids".

Praktiskt taget alla våra kurser och utbildningar längre än ett föredrag eller en studiedag sker online på distans med hjälp video och handledning genom videokonferens, vilket gör deltagandet helt oberoende av geografi.

Här är de utbildningsmöjligheter som institutet erbjuder. Flera av dem, men inte alla, finns även på dvd för självstudier, se vår produktsida.

Se i högerkolumnen de kurser som idag erbjuds idag som distansundervisning. Allt fler kommer att erbjudas framöver. Kontakta oss gärna för särskilda önskemål.

Grundläggande distanskurser
Våga vara förälder del I
– Den livsviktiga anknytningen (The Vital Connection)

Våga vara förälder del II
– Att hjälpa barn växa och mogna (Helping Children Grow Up)

Våga vara förälder del III
– Vanliga utmaningar i föräldraskapet (Common Challenges)

Lärbarhetsfaktorn (The Teachability Factor)
Att förstå förskolebarn (Making Sense of Preschoolers)
Att förstå tonåringar (Making Sense of Adolescence)
The Art & Science of Transplanting Children – ännu ej planerad

Längre fördjupningskurser på distans
Intensive I – Att förstå barn och unga
Intensive II – Separationskomplexet

Påbyggnadskurser på distans
Att förstå och hantera aggressivitet (Making Sense of Aggression)
Varför mobbar Pelle? (Bullies – their making and unmaking)
Varför lyssnar inte Kalle? (Making Sense of Attention Problems)
Varför ängslas Anna? (Making Sense of Anxiety)
Making Sense of Counterwill
Making Sense of Discipline
Making Sense of Play
Alpha Children
Adolescence & Sexuality
The Attachment Puzzle
Känslornas roll – i lärande och beteende

Neufeld Facilitator Mentoring och Advanced Courses
Den som vill lära sig mer efter genomgången och godkänd Intensive I och Intensive II kan ansöka till Advanced Courses vilket ger möjlighet till ytterligare fördjupning men inte till handledarcertifiering. För att bli certifierad handledare till vissa av Neufeld-institutets onlinekurser krävs Facilitator Mentoring. Här anmäler man sitt intresse. Antagning sker sedan genom inbjudan när behov av fler handledare föreligger.

Kontakta oss gärna för mer information om våra kurser och utbildningar..

26 augusti 2018 Online
Fördjupningskurs med Jonas Himmelstrand
"Intensive I – Att förstå barn och unga"


3 september 2018 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Att förstå tonåringar"


23 september 2018 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskurs
"Den livsviktiga anknytningen"


5 november 2018 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskurs
"Att förstå förskolebarn"


14 januari 2019 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskurs
"Lärbarhetsfaktorn"


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –