leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Aktuellasvenskadistanskurser

Svenska Neufeld distanskurser online

The Neufeld Institute och dess svenska filial Svenska Neufeld-institutet är ett utbildningsinstitut. Vårt fokus ligger på utbildningar för att förstå barn och unga och de förutsättningar de behöver för lära, växa och mogna till sin fulla potential – "making sense of kids".

Praktiskt taget alla våra kurser och utbildningar längre än ett föredrag eller en studiedag sker online på distans med hjälp video och handledning genom videokonferens, vilket gör deltagandet helt oberoende av geografi.

Här är de utbildningsmöjligheter som institutet erbjuder. Flera av dem, men inte alla, finns även på dvd för självstudier, se vår produktsida.

Se i högerkolumnen de kurser som idag erbjuds idag som distansundervisning. Allt fler kommer att erbjudas framöver. Kontakta oss gärna för särskilda önskemål.

Grundläggande distanskurser
• Våga vara förälder del I
– Den livsviktiga anknytningen (The Vital Connection)

• Våga vara förälder del II
– Att hjälpa barn växa och mogna (Helping Children Grow Up)

• Våga vara förälder del III
– Vanliga utmaningar i föräldraskapet (Common Challenges)

• Känslornas roll – i lärande och beteende (The Science of Emotion)
• Play 101 – Lekens roll för mognad (Play 101)
• Att förstå adolescensen (Making Sense of Adolescence - part I)
• Adolescensen & sexualiteten (Making Sense of Adolescence - part II)
• Att förstå förskolebarn (Making Sense of Preschoolers)
• Lärbarhetsfaktorn (The Teachability Factor)

• Anknytningspusslet (The Attachment Puzzle)
• Konsten & vetenskapen att omplacera barn (The Art & Science of Transplanting Children)

Längre fördjupningskurser på distans
Intensive One – Att förstå barn och unga
Intensive II – Separationskomplexet (kräver genomgången Intensive One)
Intensive III – Becoming Attached (kräver genomgången Intensive II)
The Play Intensive – Play & Attachment and Play & Emotion (kräver Intensive II, Känslornas roll (Emotion) och Grundkurs om lek (Play 101)
• Making Sense of Therapy (kräver The Play Intensive, dessutom rekommenderas starkt kurserna Intensive III och Att förstå adolescensen)
• Making Sense of Marriage (kräver Intensive One)

Påbyggnadskurser på distans
• Alarm-spektrumet (The Alarm Spectrum)
• Att disciplinera utan disciplin (Making Sense of Discipline)
Att förstå och hantera aggressivitet (Making Sense of Aggression)
Varför mobbar Pelle? (Bullies – their making and unmaking)
Varför lyssnar inte Kalle? (Making Sense of Attention Problems)
• Alfa-barn – återfå rätt relation med ditt barn (Alpha Children)
• Varför är Anna så ängslig? (Making Sense of Anxiety)
• Att förstå motvilja hos barn och unga (Making Sense of Counterwill)

Hur kan man sprida kunskapen?
Många som tagit del av dr Neufelds anknytningsbaserade utvecklingsorienterade synsätt har blivit djupt berörda av hur väl synsättet stämt överens med deras instinkter och erfarenheter gällande våra barn och unga. De hör av sig och frågar vad de kan göra.

Svenska Neufeld-institutet är en filial till The Neufeld Institute i Vancouver Kanada. Vi är ett utbildningsinstitut vars enda avsikt är att erbjuda kunskap om detta synsätt, framförallt genom utbildningar online, men även lokalt genom föredrag, studiedagar och kurser, samt se till att integriteten i synsättet bibehålls.

Ett av de bästa sätten att sprida synsättet är förstås att tillämpa kunskaperna hos de barn man ansvarar för i hem, på förskolor och skolor. Det ger ringar på vattnet och ökar intresset. Ett annat effektivt sätt är dela sina personliga erfarenheter av hur dr Neufelds paradigm varit till stöd i egenskap av förälder, lärare eller med annat ansvar för barn och unga.

På nätet finns en stor mängd öppna video-föredrag på nätet av dr Neufeld. Vi har samlat många av dessa på LÄNKAR. Där finns material att presentera för de intresserade vi möter. Mängden fritt material kommer att öka och det är vår förhoppning att det leder till ett allt större intresse för institutets utbildningar.

*18 augusti 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Intensive II – Separationskomplexet"


25 augusti 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Intensive One – Att förstå barn och unga"


29 augusti 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"En ny förståelse av disciplin"


17 september 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Att förstå adolescensen"


*25 september 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskurs
"The Play Triology"


7 oktober 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Konsten … att omplacera barn"


24 oktober 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Känslornas roll – i lärande och beteende"


*6 november 2024 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskurs
"The Play Intensive"


*14 januari 2025 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Adolescensen & sexualiteten"


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –