leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Aktuellasvenskadistanskurser

Svenska Neufeld distanskurser online

The Neufeld Institute och dess svenska filial Svenska Neufeld-institutet är ett utbildningsinstitut. Vårt fokus ligger på utbildningar för att förstå barn och unga och de förutsättningar de behöver för lära, växa och mogna till sin fulla potential – "making sense of kids".

Praktiskt taget alla våra kurser och utbildningar längre än ett föredrag eller en studiedag sker online på distans med hjälp video och handledning genom videokonferens, vilket gör deltagandet helt oberoende av geografi.

Här är de utbildningsmöjligheter som institutet erbjuder. Flera av dem, men inte alla, finns även på dvd för självstudier, se vår produktsida.

Se i högerkolumnen de kurser som idag erbjuds idag som distansundervisning. Allt fler kommer att erbjudas framöver. Kontakta oss gärna för särskilda önskemål.

Grundläggande distanskurser
Våga vara förälder del I
– Den livsviktiga anknytningen (The Vital Connection)

Våga vara förälder del II
– Att hjälpa barn växa och mogna (Helping Children Grow Up)

Våga vara förälder del III
– Vanliga utmaningar i föräldraskapet (Common Challenges)

Lärbarhetsfaktorn (The Teachability Factor)
Att förstå förskolebarn (Making Sense of Preschoolers)
Att förstå tonåringar (Making Sense of Adolescence)
The Art & Science of Transplanting Children – ännu ej planerad

Längre fördjupningskurser på distans
Intensive I – Att förstå barn och unga
Intensive II – Separationskomplexet

Påbyggnadskurser på distans
Att förstå och hantera aggressivitet (Making Sense of Aggression)
Varför mobbar Pelle? (Bullies – their making and unmaking)
Varför lyssnar inte Kalle? (Making Sense of Attention Problems)
Varför ängslas Anna? (Making Sense of Anxiety)
Making Sense of Counterwill
Making Sense of Discipline
Making Sense of Play
Alpha Children
Adolescence & Sexuality
The Attachment Puzzle
Känslornas roll – i lärande och beteende
Grundkursen i lek (Play 101)

Hur kan man sprida kunskapen?
Många som tagit del av dr Neufelds anknytningsbaserade utvecklingsorienterade synsätt har blivit djupt berörda av hur väl synsättet stämt överens med deras erfarenheter och instinkter gällande våra barn och unga. De hör av sig och frågar vad de kan göra.

Svenska Neufeld-institutet är en filial till The Neufeld Institute i Vancouver Kanada. Vi är ett utbildningsinstitut vars enda avsikt är att erbjuda detta synsätt, framförallt genom utbildningar online, men även lokalt genom föredrag, studiedagar och kurser, samt se till att integriteten i synsättet bibehålls.

Det mest uppenbara sättet att sprida synsättet är förstås att tillämpa kunskaperna hos barn man ansvarar för i hem och på förskolor och skolor. Det ger ringar på vattnet och ökar intresset för synsättet.

På nätet finns en stor mängd föredrag och artiklar av dr Neufeld. Vi har samlat en stor del av detta på LÄNKAR. Där finns material att presentera för de intresserade vi möter. Mängden fritt material kommer att öka och det är vår förhoppning att det leder till intresse för institutets utbildningar.

10 januari 2019 Online
Kort distanskurs med Jonas Himmelstrand
"Alfa-barn – hur återfå rätt relation?"


13 januari 2019 Online
Fördjupningskurs med Jonas Himmelstrand
"Intensive One – Att förstå barn och unga"


14 januari 2019 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskurs
"Lärbarhetsfaktorn"


15 januari 2019 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Att förstå tonåringar"


15 januari 2019 Online
Jonas Himmelstrand ger distanskursen
"Den livsviktiga anknytningen"


Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –