leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

neufeldsverigeevenemang3

luleaimg1760smallSvenska Neufeld-institutets föredrag

Från Kiruna, Pajala och Luleå i norr, till Malmö och Köpenhamn i söder, och från Mariehamn och Visby i öster, till Göteborg och norska Bergen i väster – Svenska Neufeld-institutets föredrag för föräldrar når allt fler människor i Sverige och i våra grannländer. Äntligen en syn på föräldraskap som är begripligt och intuitivt känns helt självklart rätt, utbrister många föräldrar.

Till höger finns en lista över aktuella föredrag, ytterligare föredrag för föräldrar planeras på olika håll i landet. Alla detaljer annonseras här som regel 3-4 veckor innan. Kontakta oss gärna för ett föredrag på din ort.

Hur vi skyddar våra barn i en hård omvärld
– ett föredrag för föräldrar

Barn och unga är utsatta på många sätt idag: stress i skolan, kompistryck, sociala medier och ibland mobbning. Många föräldrar frågar sig hur man kan skydda sina barn i en allt hårdare omvärld som man som förälder känner sig maktlös att förändra. Det neufeldska synsättet i föredraget visar på nycklarna till att skydda barnen utan alltför stora förändringar i livssituationen.

Att vara förälder i den digitala tidsåldern – ett föredrag för föräldrar
Den digitala tidsåldern har gjort föräldraskap alltmer utmanande genom e-post, sms, facebook och andra sociala medier som drar barn och unga till varandra och bort från vuxenvärlden. Vilka är farorna? Hur kan man som förälder hantera denna utveckling? Vad behöver våra barn och unga för att växa till sin fulla potential? Det neufeldska synsättet i föredraget visar att digitala media inte behöver vara fel men att tajmingen är avgörande. (Detta föredrag finns nu också på dvd på engelska med dr Neufeld - se Produkter-sidan.)

Våga ta plats i ditt barns liv – ett föredrag för föräldrar
Föredraget är en sammanfattning av några centrala teser i dr Neufeld och dr Matés bok med samma namn. Framförallt utvecklas begreppet jämnårigorientering, de potentiella problemen med jämnårigorientering hos barn och unga och hur man som förälder hanterar detta. Det neufeldska synsättet ger en helt ny förståelse av dagens föräldraskap, en förståelse som ofta upplevs som intuitivt självklar när man en gång tagit del av den.

Bättre disciplin genom en varmare relation – ett föredrag för föräldrar
Disciplin är ett begrepp som många är ambivalenta inför och verbet "att disciplinera" uppfattas sällan positivt. Ändå är det uppenbart för alla med ansvar för barn och unga, att gränser behöver sättas och att hur vi beter oss mot varandra är centralt i den mänskliga samvaron – vi hjälpa våra unga att bete sig civiliserat. Då måste vi förstå utmaningen disciplin på djupet, skydda de nära relationerna och hjälpa våra unga växa till sin fulla mänskliga potential.

Kontakta oss gärna om ett föredrag på en annan ort, eller internt i din organisation.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –