leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Ny distanskurs med dr Gordon Neufeld – med svensk handledning!

Alarm-spektrumet – (The Alarm Spectrum)

NÄSTA KURSTILLFÄLLE börjar 10 januari 2022 – Anmälan här!

Oro och ångest har eskalerat de senaste decennierna, inte minst hos våra unga. Utifrån en syntes av utvecklingspsykologi, anknytningsteori och hjärnforskning presenterar dr Neufeld i denna kurs det mänskliga alarmsystem som inte bara leder till ångest utan även till synbart åtskilda symtom som utmärks av frånvaro av oro. Detta alarmspektrum skapar en bred palett av problem för såväl barn, unga som vuxna. Den goda nyheten är att när vi väl förstår hur syndromen uppstår förstår vi även hur de kan motverkas.

Dr Neufelds syntes erbjuder ett uppfriskande alternativ till såväl det medicinska som till de kognitiva synsätten. Synsättet öppnar vägen för naturliga och intuitiva interventioner som kan iscensättas i varje arena vid varje ålder. Även om symtomen kan vara synnerligen varierande så är behandlingen förvånande enkel och genomförbar.

Förutom sex timmar föredrag med dr Neufeld, erbjuder distanskursen sex timmar handledning i grupp på svenska.

Distanskursen Alarm-spektrumet består av:

 • Sex timmar videoföredrag med dr Gordon Neufeld på engelska.
 • Studiematerial med åhörarkopior av föredragens keynote-bilder.
 • Tillgång till Neufeldinstitutets virtuella Campus under ett år med svenskt diskussionsforum.
 • Tillgång till annat resursmaterial och inspelningar med dr Neufeld på engelska på Campuset.
 • Sex 60 minuters sessioner med handledning via videokonferens med Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Videoföredragen är på engelska men all handledning sker på svenska.

MÅLGRUPP

Kursen är applicerbar i varje arena – hem, skola, och i behandling, liksom i varje åldersgrupp – från småbarn och upp till hög ålder. Även om kursen främst vänder sig till till pedagoger, elevvårdspersonal och professionella så är materialet väl användbart för såväl föräldrar som för egen självförståelse.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Kursdeltagarna gör självstudier genom att varje vecka se ett ca 80 minuter långt videofördrag med dr Neufeld online på valfri tid, och därefter sammanfatta sina reflektioner i ett diskussionforum på Neufelds virtuella Campus. En gång i veckan ges handledning via videokonferens med Jonas Himmelstrand. Videokonferensen genomförs med Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone. (Appen Zoom som behövs för smartphone och läsplatta, och underlättar på dator, kan laddas ner på gratis för alla stora plattformar.)

KURSINNEHÅLL – DE SEX SESSIONERNA:

 • Session 0: Kursstart (inga förberedelser behövs).
 • Session 1: Hur människans alarmsystem fungerar.
 • Session 2: Tre klassiska syndrom i alarmspektrumet.
 • Session 3: Tre orsaker till det eskalerande alarmet i dagens samhälle.
 • Session 4: De mest lovande interventionerna vid alarm-baserade problem.
 • Session 5: Frågor, reflektion och sammanfattning

Alla virtuella handledningssessioner äger rum måndagar kl. 19.00-20.00 med start 10 januari 2022. De spelas in och kan ses i efterhand av deltagare som inte kan delta.

ANMÄLAN – The Alarm Spectrum– klicka här

Kostnad: 1395 kr inkl. moms för privatpersoner, 1400 kr exkl. moms för organisationer och företag.
Kursstart: Måndag den 10 januari 2022 med en 60 minuters orienterande session kl. 19.00-20.00. Därefter ytterligare fem sammankomster på måndagar samma tid. Sista sessionen är på måndag 14 februari 2022.
Anmälan: Gärna med vårt anmälningsformulär men du kan också skriva till oss på vår kontaktsida.

Handledare: Jonas Himmelstrand, ledare för Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 10 januari 2022
 


På Neufeld-institutets kanadensiska hemsida finns en mycket utförlig beskrivning av innehållet i de föredrag av dr Neufeld som ingår i kursen. Läs mer HÄR.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –