leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distanskurs – nu med svensk handledning

Alfa-barn – hur återfå rätt relation? – distanskurs

NÄSTA KURSTILLFÄLLE börjar 11 januari 2023 – Anmälan här!

Alltfler barn och unga kan idag beskrivas som krävande, domderande, befallande och kontrollerande. Att vara förälder för ett alfa-barn är utmanande och dessa barn är predisponerade för problem typ oro, ångest, aggession, trotssyndrom och ätstörningar. Kunskap om alfa-dynamikens bakomliggande orsaker ger insikter till bestående förändringar i familjen, klassrummet och samhället.

Dr Neufeld fångar essensen i problematiken med under fyra timmars föredrag och beskriver vad som behövs för att hantera alfa och beroende av andra. Distanskursen erbjuder dessutom sex timmar handledning i grupp på svenska.

Distanskursen Alfa-barn – återfå rätt relation med ditt barn består av:

  • Fyra timmar videoföredrag med dr Gordon Neufeld.
  • Studiematerial med åhörarkopior av föredragens keynote-bilder.
  • Tillgång till Neufeldinstitutets virtuella Campus under ett år med svenskt diskussionsforum.
  • Tillgång till annat resursmaterial och inspelningar med dr Neufeld på engelska på Campuset.
  • Fem 60 minuters handledningsessioner via videokonferens med Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Videoföredragen är på engelska men all handledning sker på svenska.

MÅLGRUPP

Kursen är tillämpbar för varje relation, inklusive föräldraskap, äktenskap och vänskap, och ger en unik möjlighet till självförståelse. Kursens fokus ligger dock på barn och unga med tillämpningar för föräldraskap och skola. Detta är relevant för alla med ansvar för fostran eller undervisning av barn och unga, samt för de som handleder andra med detta ansvar.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Kursdeltagarna gör självstudier genom att varje vecka se ett ca 60 minuter långt videofördrag online på valfri tid, och därefter sammanfatta sina reflektioner i ett diskussionforum på Neufeld Virtual Campus på nätet. Sedan ges handledning en gång i veckan via videokonferens under ledning av Jonas Himmelstrand.
Videokonferensen genomförs med Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone. (Appen Zoom som behövs för smartphone och läsplatta, och underlättar på dator, kan laddas ner på gratis för alla stora plattformar.)

KURSINNEHÅLL – DE FEM SESSIONERNA:

  • Kursstart (inga förberedelser behövs)
  • Att förstå innebörden av alfa i anknutna mänskliga relationer.
  • De många olika uttrycken för alfa.
  • Orsakerna bakom och konsekvenserna av ett alfa-komplex.
  • Hur man mjukar upp och tämjer alfa-komplexet.

ANMÄLAN – klicka här

Kostnad: 1245 kr inkl. moms för privatpersoner, 1250 kr exkl. moms för organisationer och företag.
Kursstart: Onsdag den 11 januari 2023 med en 60 minuters orienterande session kl. 19.00-20.00. Därefter fyra sammankomster onsdagar samma tid följande veckor med sista sammankomsten den 8 februari 2023.
Anmälan: Gärna med vårt anmälningsformulär men du kan också skriva till oss på vår kontaktsida.

Handledare: Jonas Himmelstrand, grundare av Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 11 januari 2023
 


På Neufeld-institutets kanadensiska hemsida finns en mycket utförlig beskrivning av innehållet i de föredrag av dr Neufeld som ingår i kursen. Läs mer HÄR.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –