leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distansutbildning
- med fokus på anknytning och med svensk handledning

Anknytningspusslet – distanskurs

NÄSTA KURSTILLFÄLLE start 10 oktober 2023 - anmälan här!

Begreppet anknytning har fått en renässans genom de senaste decenniernas hjärnforskning vilken bekräftat flera teser i den klassiska anknytningsteorin. Vi vet idag att anknytning är centralt för att förstå barns och ungas hälsa, lärande, beteende och mognad.

Dr Gordon Neufeld är en pionjär i att fördjupa förståelsen av anknytning genom en syntes av klassisk anknytningsteori, utvecklingspsykologi och modern hjärnforskning. På kursen Anknytningspusslet (The Attachment Puzzle) ger dr Neufeld en överblick av de centrala delarna i dagens syn på anknytning och implikationerna för arbete med barn och unga.

Distansutbildningen Anknytningspusslet består av:

 • Åtta timmar videoföredrag med med dr Neufeld på engelska.
 • Tio 60 minuters handledningsessioner på svenska via videokonferens.
 • Ett studiematerial med keynote-bilder och instuderingsfrågor på svenska.
 • Ett års abonnemang till Neufeld Campus och mycket extra material.
 • Svensk diskussionsgrupp på Neufeld Campus Sverige.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig främst till professionella som arbetar med barn och elevvård: kuratorer, psykologer, socialarbetare, skolsköterskor, barnläkare, beslutsfattare och andra med ansvar för barns utveckling och hälsa. Men kursen välkomnar och är öppen för alla intresserade.

KURSENS INNEHÅLL

Läs mer utförligt om distanskursens innehåll här.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Kursen bygger till hälften på självstudier. Varje vecka ser deltagarna på egen hand ett en timmes videoföredrag med dr Neufeld på engelska, och vid behov skriva frågor och reflektioner i diskussionforumet på nätet på Neufeld Campus Sverige. Innehållet diskuteras sedan på svenska genom videokonferens en gång i veckan under ledning av Svenska Neufeld-institutets Jonas Himmelstrand. Videokonferensen genomförs på plattformen Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone överallt där det finns internetanslutning.

Den första handledningssessionen är orienterande, och den sista är sammanfattande. De de åtta sessionerna däremellan följer dr Neufelds videoföredrag enligt följande:

 • Session 0: Kursstart (inga förberedelser behövs)
 • Session 1: Begreppet anknytning – elefanten i rummet
 • Session 2: Mottaglighet och anknytning - hur skapa rätt relation
 • Session 3: Att bli anknuten – sex steg till full potential
 • Session 4: Anknytning och mognad – hur anknytning leder till mognad
 • Session 5: Att hantera blygsel och konkurrerande anknytningar
 • Session 6: Separationskomplexet och ångest, aggression och mobbning
 • Session 7: Defensiv avskildhet – att överbrygga vad som kan dela
 • Session 8: Anknytningskuren – att arbeta med emotionellt sårade barn
 • Session 9: Sammanfattning

Handledare: Jonas Himmelstrand, grundare av Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 10 oktober 2023.

Kostnad: 1895 kr inklusive moms för privatpersoner. 1900 kr exklusive moms för skolor, organisationer och företag.
Kursstart: Tisdag 10 oktober 2023 kl. 19.00-20.00 och därefter ytterligare nio handledningssessioner tisdagar kl. 19.00-20.00 varje vecka med den sista sessionen den 12 december 2023.
Anmälan: med vårt anmälningsformulär eller skriv till oss på vår kontaktsida.

Varmt välkommen till distanskursen Anknytningspusslet

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –