leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distanskurs – med svensk handledning

Varför är Anna så ängslig? – om oro och ångest

NÄSTA KURSTILLFÄLLE börjar 24 oktober 2024 – Anmälan här!
(engelsk originaltitel: Making Sense of Anxiety)

Oro och ångest är vanliga begrepp i de studier om psykiska hälsa som gjorts de senaste 20 åren. Tiotals procent av våra unga, inte minst flickor, har regelbundna symtom som oro, huvudvärk, ängslan, tvångsmässiga handlingar, magont, fobier, sömnsvårigheter och ångest. Statistiken visar på en kontinuerlig försämring under de sista 35 åren. Trots detta saknas kunskap om be bakomliggande orsakerna. Idag fokuserar vi istället mest på symtomen.

Ångest i alla dess varianter har dock visat sig vara ett svårfångat fenomen, ända tills nu. Genom att sätta samman neurovetenskapens upptäckter med en djupare förståelse av anknytning, insikter om mänsklig sårbarhet och uppmärksamhetsproblem, har dr Neufeld skapat en modell som från grunden förklarar ångest och dess orsaker. Denna förståelse öppnar för fungerande lösningar och förebyggande åtgärder.

På denna korta distanskurs förklarar dr Neufeld på sitt tydliga intuitiva vis ångestens grundläggande orsaker och därmed fungerande lösningar.

Förutom fyra timmar föredrag med dr Neufeld på engelska erbjuder distanskursen fem timmar handledning i grupp på svenska.

Distanskursen Varför är Anna så ängslig? – om oro och ångest består av:

  • Fyra timmar videoföredrag med dr Gordon Neufeld på engelska.
  • Studiematerial med åhörarkopior av föredragens keynote-bilder.
  • Fem 60 minuters handledningsessioner på svenska via Zoom.
  • Ett års abonnemang till Neufeld Campus och dess rika innehåll.
  • Svensk diskussionsgrupp på Neufeld Campus Sverige.

Videoföredragen är på engelska men all handledning sker på svenska.

MÅLGRUPP

Denna distanskurs har fokus på barn och unga och hur vi kan hjälpa dem. Därmed vänder den sig särskilt lärare, elevvårdspersonal, föräldrar och andra ansvariga för barn och unga. Men insikterna i kursen är relevanta och applicerbara på alla åldrar.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Varje vecka ser deltagarna på egen hand på nätet ett en-timmes videoföredrag med dr Neufeld på engelska, och kan ställa frågor och delge reflektioner i diskussionforumet på svenska på nätet på Neufeld Campus Sverige.
Innehållet diskuteras sedan på svenska genom videokonferens en gång i veckan under ledning av Svenska Neufeld-institutets Jonas Himmelstrand. Videokonferensen genomförs på plattformen Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone överallt där det finns internetanslutning.

OBS! Alla handledningssessioner spelas in i syfte att kunna ses senare av de deltagare som av någon anledning inte kan delta i en handledningsession.

KURSINNEHÅLL – DE FEM SESSIONERNA:

  • Session 0: Kursstart (inga förberedelser behövs).
  • Session 1: Ångest betraktad ur ett neurovetenskapligt perspektiv.
  • Session 2: Sambanden mellan ångest, anknytning och förträngda känslor.
  • Session 3: Hur ångest kan förstås som ett uttryck av emotionen alarm.
  • Session 4: Hur förståelsen av alarm ger sex oväntade lösningar på ångest.

Alla virtuella sammankomster äger rum torsdagar kl. 19.00-20.00 med start 24 oktober 2024.

ANMÄLAN – klicka här

Just nu lägre pris: 985 kr inkl. moms för privatpersoner, 990 kr exkl. moms för organisationer och företag.
Kursstart: Torsdag den 24 oktober 2024 med en 60 minuters orienterande session kl. 19.00-20.00. Därefter ytterligare fyra sammankomster på torsdagar samma tid med sista sessionen den 21 november 2024.
Anmälan: Gärna med vårt anmälningsformulär men du kan också skriva till oss på vår kontaktsida.

Handledare: Jonas Himmelstrand, ansvarig för Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 24 oktober 2024
 


På Neufeld-institutets kanadensiska hemsida finns en mycket utförlig beskrivning av innehållet i de föredrag av dr Neufeld som ingår i kursen. Läs mer HÄR.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –