[Var: 'dagens_datum' = (Date_Format: (Date), -Format='%Y%m%d%H%M%S')] [Var: 'enc_dagens_datum' = (Encrypt_BlowFish: ($dagens_datum), -Seed='sdFb3cDf-Qf345Edg/lQIw234qU')] Jonas Himmelstrands bok "Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige"
leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Jonas Himmelstrand bok
"Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige"

FoljahjartaoffvitframsidaDenna bok skrevs som ett självpåtaget konsultprojekt för att försöka förstå utvecklingen i Sverige rörande mänsklig potential. (Det var under arbetet med denna bok som Jonas Himmelstrand kom i kontakt med dr Gordon Neufeld och bjöd honom till Sverige.)

Varför är människor i det rika och jämlika Sverige så ofta stressade och ibland sjuka? Varför försämras den psykiska hälsan hos den yngre generationen? Varför lever den svenska jantelagen ännu? Varför mår vi inte bättre än så här i världens bästa land? Dessa frågor har blivit alltmer påträngande på senare år och är så än idag.

Jonas Himmelstrand samlade såväl litteraturstudier som personliga livserfarenheter och konsulterfarenheter av personlig utveckling och betraktade det svenska samhället utifrån dessa. En central ingrediens för välbefinnande och växande visade sig vara att kunna följa sin inre övertygelse – att följa sitt hjärta. Underlättar det svenska samhället för människor att följa sin övertygelse? Frågeställningen ledde rakt in i känsliga politiska frågor som familjepolitik, näringspolitik, jämställdhet och olika politiska ideologier. Det blev en omfattande analys. Bilden som framträdde blev att problemen ytterst bottnade i västerlandets rationalistiska tankevärld och att en mängd små spirande samhällsföreteelser visade vägen till ett helare, rikare och mer mänskligt samhälle.

I början av arbetet med boken fick författaren sitt tredje barn. Insikterna från hans lyckliga ankomst till världen stärkte projektet som resulterade i boken »Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige«.

Denna bok sätter det svenska samhället i ett nytt ljus från en ny vinkel. Den kommer att väcka många tankar och känslor. Den kommer knappast att lämna någon oberörd. Men den visar en möjlig väg framåt.

• • •

Flera recensioner finns att läsa här.

Boken kan beställas hos förlaget eller hos internetbokhandlaren Bokus. Vi försöker också ta med oss några exemplar till försäljning vid varje studiedag och föreläsning.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –