leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distansutbildning
med ett anknytningsperspektiv på barn som fått nya vårdnadshavare

Konsten & vetenskapen att omplacera barn
– distansutbildning

(Art & Science of Transplanting Children)

NÄSTA KURSTILLFÄLLE start 7 oktober 2024 - anmälan här!

Att tvingas få nya vårdnadshavare – oavsett det sker genom omgifte, adoption, omhändertagande, fosterhem, dödsfall eller vårdnadstvist – utgör den största av alla utmaningar i att fostra barn. Likt plantor rör det anknytningsrötterna, olikt plantor är det mycket mer komplicerat.

När närheten till ens föräldrar inte är möjlig eller inte för barnets bästa, så kommer barnet att utsättas för den mest dramatiska upplevelsen ett barn kan uppleva; att separeras från dem de är anknutna till. När dessa barn inte lyckas återhämta sig från avbrottet i anknytning, eller inte återanknyter till de nya vårdnadshavarna, då kommer inget att fungera som det ska.

Dr Neufeld har fördjupat kunskapen om anknytning genom en syntes av anknytningsteorin, utvecklingspsykologin och neurovetenskapen. Han arbetat med omplacerade barn och deras vårdnadshavare i 40 års tid. Tillsammans med sina djupa kunskap om anknytning och mänsklig sårbarhet gör han utmaningen begriplig; utmaningen att fostra barn födda till andra föräldrar. Han delger denna kunskap på distansutbildningen Konsten & vetenskapen att omplacera barn.

Distansutbildningen Konsten & vetenskapen att omplacera barn består av:

 • Åtta timmar videoföredrag med med dr Neufeld på engelska.
 • Tio 60 minuters handledningssessioner på svenska via videokonferens.
 • Ett studiematerial med keynote-bilder och instuderingsfrågor på svenska.
 • Ett års abonnemang till Neufeld Campus och mycket extra material.
 • Svensk diskussionsgrupp på Neufeld Campus Sverige.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig alla med ansvar för barn som fått nya vårdnadshavare: styvföräldrar, fosterföräldrar, adoptivföräldrar, socialsekreterare, psykologer, adoptionsbyråer, kuratorer, skolsköterskor, och andra intresserade.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Kursen bygger på självstudier. Varje vecka ser deltagarna på egen hand ett en timmes videoföredrag med dr Neufeld på engelska. Vid behov skriver de frågor och reflektioner i virtuella diskussionsforumet på Neufeld Campus Sverige.

Innehållet diskuteras sedan på svenska genom videokonferens på Zoom en gång i veckan under ledning av Jonas Himmelstrand på Svenska Neufeld-institutet. Videokonferensen på Zoom kan nås med dator, läsplatta eller smartphone överallt där det finns internetanslutning.

KURSENS INNEHÅLL

Den första handledningssessionen är orienterande, och den sista är sammanfattande. De de åtta sessionerna däremellan följer dr Neufelds videoföredrag enligt följande:

 • Session 0: Kursstart (inga förberedelser behövs)
 • Session 1: Att bli anknuten – elefanten i rummet
 • Session 2: Varför barn behöver knyta an
 • Session 3: Att underhålla och utveckla anknytningen
 • Session 4: Varför separation har en så betydande påverkan
 • Session 5: Hinder för att återanknyta – skyddande blygsel
 • Session 6: Hinder för att återanknyta – defensiv avskildhet
 • Session 7: Att hålla barn trygga och hjälpa till med anpassningen
 • Session 8: Att disciplinera omplacerade barn
 • Session 9: Sammanfattning

Läs mer utförligt på engelska hemsidan om distanskursens innehåll här.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 7 oktober 2024.

Kostnad: 1895 kr inklusive moms för privatpersoner. 1900 kr exklusive moms för skolor, organisationer och företag.
Kursstart: Måndag 7 oktober 2024 kl. 19.00-20.00 och därefter ytterligare nio handledningssessioner måndagar kl. 19.00-20.00 varje vecka med den sista sessionen den 9 december 2024.
Anmälan: med vårt anmälningsformulär eller skriv till oss på vår kontaktsida.

Handledare: Jonas Himmelstrand, ansvarig för Svenska Neufeld-institutet.

Varmt välkommen till distansutbildningen
Konsten & vetenskapen att omplacera barn

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –