leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Neufelds bok "Våga ta plats i ditt barns liv"

VagataplatssmallDr Neufeld och dr Matés bok "Våga ta plats i ditt barns liv" är en nationell bästsäljare i Kanada och är idag översatt till femton språk, däribland svenska och norska.

Så här lyder den kanadensiska utgåvans baksidetext (vår översättning):

En psykolog och en läkare gör en gemensam sak för att försöka förklara ett av de mest oroväckande och missförstådda trenderna i vår tid – när jämnåriga ersätter föräldrar i våra barns och ungas liv. Dr Neufeld har kallat detta fenomen för "jämnårigorientering", vilket syftar på hur barn och unga tenderar söka vägledning hos sina jämnåriga rörande vad som är rätt och fel; värderingar, identitet och beteendekoder. Men jämnårigorientering underminerar familjens roll som fostrare, förgiftar atmosfären i skolan, och skapar en aggressivt fientlig och sexualiserad ungdomskultur.

Boken Våga ta plats i ditt barns liv hjälper föräldrar att förstå detta oroväckande fenomen och visar på lösningar för att återställa barn-förälder relationen till sitt rättmätiga företräde. Begreppen, principerna och de praktiska tipsen i Våga ta plats i ditt barns liv ger kraft och engagemang för föräldrar att uppfylla den roll för sina barn som naturen ämnat: källan till kontakt, trygghet och värme.

• • •

För den som tycker om att läsa finns inget bättre sätt att komma i kontakt med det neufeldska paradigmet än Våga ta plats i ditt barns liv.

En recension i kunskapsbrevet Strategier finns att läsa här.

Tyvärr är boken för närvarande slut på förlaget och de planerar inte något nytryck. Vi arbetar därför själva på att ge ut en ny upplaga. Tills dess finns den engelska upplagan på bl.a. Amazon.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –