leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distanskurs – med svensk handledning

En ny förståelse av disciplin

NÄSTA KURSTILLFÄLLE börjar 29 augusti 2024 – Anmälan här!
(engelsk originaltitel: Making Sense of Discipline)

Disciplin är ett begrepp vi ofta är ambivalenta inför, och verbet "att disciplinera" uppfattas sällan positivt, även om vi vill att våra barn ska vara väluppfostrade och bete sig väl. Dessutom inser alla med ansvar för barn och unga att gränser behöver sättas och att hur vi beter oss mot varandra är viktigt i all mänsklig samvaro, i såväl hem som skola och arbete. Men inte all disciplin är gynnsam för barns och ungas utveckling på längre sikt. Där ger denna kurs en förståelse av disciplin som får ordning på barns och ungas beteende utan att skada relationer eller en hälsosam utveckling och mognad.

Sedan dr Neufelds första kurs om disciplin från 2011 har neurovetenskapen gjort nya landvinningar om såväl emotionernas som lekens betydelse för disciplinära synsätt. Dessa nya insikter underlättar ytterligare för föräldrar och pedagoger förmedla goda mänskliga beteenden till barn och unga på naturliga och intuitiva sätt och även är enklare. Därmed gjordes 2021 en helt ny inspelning av kursen Making Sense of Discipline med den svenska titeln En ny förståelse av disciplin.

Dr Neufeld utgår från den typiska föräldrafrågan: ”Vad gör jag när barnet/eleven …” har ett besvärligt eller oacceptabelt beteende. Dr Neufeld vidgar perspektivet till den större frågan om vad som behövs för en långsiktig hälsosam utveckling till god impulskontroll, social förmåga, medkänsla, empati, tolerans och mognad – det vi i Sverige kallar värdegrund. Dagens disciplinära metoder – time-outs och konsekvenser – diskuteras i detta perspektiv och ett annat synsätt, som är anknytningssäkert och utvecklingsvänligt, presenteras.

Distanskursen En ny förståelse av disciplin består av:

  • Fyra timmar videoföredrag med dr Gordon Neufeld på engelska.
  • Studiematerial med åhörarkopior av föredragens keynote-bilder.
  • Fem 60 minuters handledningssessioner på svenska via Zoom.
  • Ett års abonnemang till Neufeld Campus och dess rika innehåll.
  • Svensk diskussionsgrupp på Neufeld Campus Sverige.

Videoföredragen är på engelska men all handledning sker på svenska.

MÅLGRUPP

Innehållet i denna distanskurs är tillämpbart på alla arenor där det finns barn och unga i alla åldrar, såsom hem, skolor, förskolor, fritidsgårdar, lekplatser, sommarläger och internat . Därmed vänder den sig till föräldrar till barn i alla åldrar, såväl som lärare, rektorer, elevvårdspersonal, förskolepedagoger, barnskötare, och naturligtvis beslutsfattare i barn och ungdomsfrågor.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Varje vecka ser deltagarna på egen hand på nätet ett en-timmes videoföredrag med dr Neufeld på engelska, och kan ställa frågor och delge reflektioner i diskussionsforumet på svenska på nätet på Neufeld Campus Sverige.
Innehållet diskuteras sedan på svenska genom videokonferens en gång i veckan under ledning av Svenska Neufeld-institutets Jonas Himmelstrand. Videokonferensen genomförs på plattformen Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone överallt där det finns internetanslutning.

OBS! Alla handledningssessioner spelas in i syfte att kunna ses senare av de deltagare som av någon anledning inte kan delta i en handledningssession.

KURSINNEHÅLL – DE FEM SESSIONERNA:

  • Session 0: Kursstart (inga förberedelser behövs).
  • Session 1: Hur ny kunskap ger en helt ny förståelse av disciplin.
  • Session 2: Sex kännetecken hos de som beter sig väl.
  • Session 3: Tolv sätt att utöva en god disciplin utan biverkningar.
  • Session 4: Hur disciplin kan utvecklas genom leken.

Alla virtuella sammankomster äger rum torsdagar kl. 19.00-20.00 med start 29 augusti 2024.

ANMÄLAN – klicka här

Just nu lägre pris: 985 kr inkl. moms för privatpersoner, 990 kr exkl. moms för organisationer och företag. (Ordinarie pris: 1195 kr resp. 1200 kr.)
Kursstart: Torsdag den 29 augusti 2024 med en 60 minuters orienterande session kl. 19.00-20.00. Därefter ytterligare fyra sammankomster på torsdagar samma tid med sista sessionen den 26 september 2024.
Anmälan: Gärna med vårt anmälningsformulär men du kan också skriva till oss på vår kontaktsida.

Handledare: Jonas Himmelstrand, ansvarig för Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 29 augusti 2024
 


På Neufeld-institutets kanadensiska hemsida finns en mycket utförlig beskrivning av innehållet i de föredrag av dr Neufeld som ingår i kursen. Läs mer HÄR.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –