leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distansutbildning
- nu med svensk text och svensk handledning

Lärbarhetsfaktorn – distanskurs

NÄSTA KURSTILLFÄLLE start 16 september 2019 - anmälan här!

Den uppskattade studiedagen Lärbarhetsfaktorn (The Teachability Factor) finns nu också som en fördjupad distanskurs med dr Neufeld som föreläsare via åtta timmar video på nätet med svensk text, samt tio en-timmes handledningssessioner på svenska. Det utökade innehållet i kombination med handledningen gör att distanskursen erbjuder mer än en studiedag.

Distansutbildningen Lärbarhetsfaktorn består av:

 • Åtta timmar videoföredrag med med dr Neufeld med svensk text.
 • Tio 60 minuters handledningsessioner på svenska via videokonferens.
 • Ett studiematerial med keynote-bilder och instuderingsfrågor på svenska.
 • Ett års abonnemang till Neufeld Campus och mycket extra material.
 • Svensk diskussionsgrupp på Neufeld Campus Sverige.

MÅLGRUPP

Utbildningen vänder sig främst till professionella med pedagogiskt eller socialt ansvar inom skolan som lärare, kuratorer, skolsköterskor, rektorer, psykologer och andra. Men kursen är öppen för och välkomnar alla intresserade.

KURSENS INNEHÅLL

Läs mer utförligt om distanskursens innehåll här.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Kursen bygger delvis på självstudier. Varje vecka ser deltagarna på egen hand ett en timmes videoföredrag med dr Neufeld med svensk text, och skriver därefter frågor och reflektioner i diskussionforumet på nätet Neufeld Campus Sverige. Innehållet diskuteras sedan på svenska på en videokonferens en gång i veckan – med ledning av Svenska Neufeld-institutets Jonas Himmelstrand. Videokonferensen genomförs med Adobe Connect och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone. På dator räcker en webbläsare. Med läsplatta eller smartphone behövs gratisappen Adobe Connect.

Den första handledningssessionen är orienterande. De följande åtta följer dr Neufelds videoföredrag enligt följande:

 • Session 0: Kursstart (inga förberedelser behövs)
 • Session 1: Lärbarhet – hur väcks nyfikenhet och en lust att lära?
 • Session 2: Lärbarhet – vad transformerar motgångar till lärande?
 • Session 3: Lärbarhet – och förutsättningen för värdegrund.
 • Session 4: Känslornas roll – när sårbarheten stör lärbarheten.
 • Session 5: Elever utan lärbarhet kräver en relation för att lära.
 • Session 6: Lärbarhet och hur man bygger relationen elev-lärare.
 • Session 7: Hur man ökar elevernas lärbarhet i allmänhet.
 • Session 8: Hur man ökar lärbarheten hos omogna elever.
 • Session 9: Sammanfattning.

Handledare: Jonas Himmelstrand, grundare av Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 16 september 2019.

Kostnad: 1295 kr inklusive moms för privatpersoner. 1300 kr exklusive moms för skolor, organisationer och företag.
Kursstart: Måndag 16 september 2019 kl. 19.00-20.00 och därefter ytterligare nio handledningssessioner måndagar kl. 19.00-20.00 varje vecka med den sista sessionen den 18 november 2019.
Anmälan: med vårt anmälningsformulär eller skriv till oss på vår kontaktsida.

Varmt välkommen till distanskursen Lärbarhetsfaktorn

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –