leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

En ny fördjupningskurs med dr Neufeld på distans

Making Sense of Marriage

FÖRSTA KURSTILLFÄLLE start den 21 juni 2022 – Anmälan här!

Alla som deltagit i ett flertal utbildningar med dr Neufeld ställer sig förr eller senare frågan hur nära relationer i äktenskap eller samboförhållanden kan förstås. I distanskursen Making Sense of Marriage tar dr Neufeld sig an utmaningen och betraktar denna nära relation genom de sedvanliga linserna och därefter med sju avgörande nycklar.

Distansutbildningen Making Sense of Marriage består av:

 • Tillgång till cirka 10 timmars videomaterial med dr Neufeld på engelska.
 • Svenskt diskussionsforum på Neufeld-institutets svenska Campus.
 • 12 en-timmes handledningsessioner via videokonferens på svenska.
 • Ett studiematerial med keynote-bilder.
 • Ett års tillgång till Neufeldinstitutets virtuella Campus och dess resurser.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Numera endast Intensive One med stark rekommendation på Intensive II.

MÅLGRUPP

Alla som vill förstå nära relationer som äktenskap eller samboförhållanden visavi det anknytningsbaserade utvecklingsorienterande synsättet, eller bara vill delta i dr Neufelds senaste längre distanskurs.

KURSPLAN

Kursdeltagarna gör självstudier med hjälp av dr Gordon Neufelds videoföredrag och studiematerialet. Dessutom ingår 12 veckovisa videokonferenser för diskussion på svenska av kursmaterialet. Videokonferenserna genomförs på plattformen Zoom som kan nås på dator, läsplatta eller smartphone.

KURSINNEHÅLL:

 • Session 0: Introduktion (inga förberedelser behövs)
 • Session 1: Marriage & Attachment
 • Session 2: Marriage & Attachment II
 • Session 3: Marriage & Emotion
 • Session 4: Marriage & Maturation
 • Session 5: Marriage & Parenthood
 • Session 6: Key 1: Engage & Key 2: Hold on
 • Session 7: Key 3: Try NOT to wound
 • Session 8: Key 4: Emotion & Key 5: Alpha-Dependent Dance
 • Session 9: Key 6: Full Intimacy
 • Session 10: Key 7: Stay Fulfilled
 • Session 11: Sammanfattning och avslutning

Handledare: Jonas Himmelstrand, grundare av Svenska Neufeld-institutet.

FÖRSTA KURSTILLFÄLLET

Det första kurstillfället börjar tisdag den 21 juni 2022 kl. 19.00-20.00 med handleding i varje vecka tisdagar samma tid med sista sessionen den 6 september 2022. Mer information skickas ut till alla som genomgått The Play Intensive eller The Play Triology.

KOSTNAD

För privatpersoner 2495 kr inklusive moms, för företag och organisationer 2500 kr exklusive moms.

ANMÄLAN

Nästa kurstillfälle börjar den 21 juni 2022 – Anmälan här!

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –