leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

DISTANSKURSER

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds uppskattade distanskurs för föräldrar – del 1

Den Livsviktiga Anknytningen

NÄSTA KURSTILLFÄLLE börjar 23 september 2018 – Anmälan här!

Den Livsviktiga Anknytningen (The Vital Connection) är den första i en serie om tre åtta-timmars kurser med samlingsnamnet Våga vara förälder – nu med svensk handledning. Det är en mycket uppskattad kurs av de svenska föräldrar som deltagit i den hittills. Kursen skiljer ut sig från andra genom att ge en genuin förståelse av barns och ungas utveckling där det praktiska agerandet ger sig närmast automatiskt.

Denna första delkurs fokuserar på den avgörande relationen barn-förälder. Föräldrar och professionella lär sig hur denna relation är ämnad att utvecklas, vad som kan gå fel, varför föräldrar måste betyda mer än kompisar, hur man bevarar anknytningen och mycket mera. Kursen hjälper föräldrar att återupptäcka sin naturliga intuition i föräldraskapet – en utmaning i det moderna samhället.

Kursen Våga vara förälder med dess tre delkurser studeras av föräldrar världen över. Den engelska titeln är Power to Parent. Gå kursen hemma på distans via nätet genom video och videokonferens.

Distanskursen Den livsviktiga anknytningen ger följande:

  • Åtta timmars video föredrag med dr Neufeld
  • Studiematerial med handouts av keynote-bilder
  • Tillgång till Neufeldinstitutets virtuella Campus under ett år med svenskt diskussionsforum
  • Tillgång till annat resursmaterial och inspelningar med dr Neufeld på engelska
  • Nio 60 minuters sessioner med handledning via videokonferens med Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutetet.

Kursdeltagarna ser på en timmes videoföredrag i veckan som självstudier. Innehållet diskuteras sedan under en 60 minuter lång handledningssession i huvudsak söndagkvällar kl. 17.00-18.00.

Videomaterialet är på engelska men all handledning sker på svenska med en svensk handledare certifierad av Neufeld-institutet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig framförallt till föräldrar, men ger mycket även till andra med ansvar för barns och ungas utveckling: lärare, förskollärare, barnskötare, speciallärare, skolsköterskor, elevvårdspersonal, skolpsykologer, idrottsledare och föräldrautbildare.

ANMÄLAN – klicka här

Kostnad: 1295 kr inkl. moms för privatpersoner, 1300 kr exkl. moms för företag.
Kursstart: Söndag den 23 september 2018 med en 60 minuters orienterande session kl. 17.00-18.00. Därefter åtta sammankomster i huvudsak söndagar kl. 17.00-18.00.
Anmälan: med vårt anmälningsformulär eller skriv till oss på vår kontaktsida.

Kursplan – Aktuell kursstart, söndag den 23 september 2018

Sammankomst 0: Introduktion – Den livsviktiga anknytningen
Sammankomst 1: Den dolda kraften i föräldraskapet
Sammankomst 2: Anknytning – att knyta an
Sammankomst 3: Att hantera anknytningens kraft
Sammankomst 4: Utmaningen med konkurrerande anknytningar
Sammankomst 5: Att bevara och återställa anknytningen
Sammankomst 6: Att hantera aggressivitet
Sammankomst 7: Att hantera motvilja
Sammankomst 8: Hur fostra disciplin utan att äventyra relationen

Här finns det fullständiga kursinnehållet beskrivet på engelska:

Varmt välkommen till distanskursen Den livsviktiga anknytningen!
 


Så här fungerar Neufeld-institutets distanskurser

Självstudier av videomaterial:
Kursdeltagarna studerar videomaterialet självständigt på tider som de själva väljer. Som regel en timme video att studera inför varje handledningsträff varje vecka.

Handledning och gruppdiskussion:
Distansutbildningen inkluderar handledningsträffar på svenska genom videokonferens. Kursens studiehandledning förbereder deltagarna för handledningsträffarna där frågor kan ställas och diskuteras utifrån svensk verklighet. Handledningen leds av en svensk fakultetsmedlem från the Neufeld Institute.

Utrustning för videokonferens
För videokonferens behövs endast en dator med webbläsare, en bredbandsanslutning och ett headset (mikrofon och hörlur i ett set).

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –