leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distanskurs – nu med svensk handledning

Play 101 – Lekens roll för mognad

NÄSTA KURSTILLFÄLLE börjar 23 maj 2022 – Anmälan här!

Lek i den form som bygger hjärnor, främjar utveckling, och tjänar våra emotioner är en utrotningshotad aktivitet bland dem som bäst behöver det och det gäller även vuxna. Vetenskapen om lek synliggör Naturens avsikt och leder rakt till hjärtat på det utvecklingsorienterade synsättet.

Varför en kurs om lek? Hur kan kunskap om lek vara relevant för de utmaningar som dagens föräldrar, lärare och psykologer möter? Dr Neufeld besvarar den frågan och mer därtill. Kursen öppnar upp en ny förståelse av den mänskliga utvecklingsprocessen. Förståelsen av lekens betydelse för utveckling ligger i framkanten av forskningen och inkluderar idag flera vetenskapliga discipliner, bland annat neurovetenskapen.

Förutom fyra timmar föredrag med dr Neufeld erbjuder distanskursen sex timmar handledning i grupp på svenska.

Distanskursen Play 101 – Lekens roll för mognad består av:

 • Fyra timmar videoföredrag med dr Gordon Neufeld på engelska.
 • Studiematerial med åhörarkopior av föredragens keynote-bilder.
 • Tillgång till Neufeldinstitutets virtuella Campus under ett år med svenskt diskussionsforum.
 • Tillgång till annat resursmaterial och inspelningar med dr Neufeld på engelska på Campuset.
 • Sex 60 minuters sessioner med handledning via videokonferens med Jonas Himmelstrand från Svenska Neufeld-institutet.

Videoföredragen är på engelska men all handledning sker på svenska.

MÅLGRUPP

Kursen är relevant för alla i dagens samhälle, och närmast nödvändig för alla med ansvar för barn – föräldrar, föreskolepersonal och pedagoger. Kursen rekommenderas även för de som vill förstå den mänskliga naturen och underlätta utveckling av mänsklig potential. Lekfullhet är en nyckel till hälsosamt växande och emotionellt välbefinnande – något som är viktigt för alla oss människor. Kursen är också ett förkunskapskrav för distanskurserna Play & Attachment och Play & Emotion (tillsammans som The Play Intensive).

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Kursdeltagarna gör självstudier genom att varje vecka se ett ca 60 minuter långt videofördrag online på valfri tid, och därefter sammanfatta sina reflektioner i ett diskussionforum på Neufelds virtuella Campus. Sedan ges handledning en gång i veckan via videokonferens med Jonas Himmelstrand.
Videokonferensen genomförs med Zoom och kan nås med dator, läsplatta eller smartphone. (Appen Zoom som behövs för smartphone och läsplatta, och underlättar på dator, kan laddas ner på gratis för alla stora plattformar.)

KURSINNEHÅLL – DE FEM SESSIONERNA:

 • Session 0: Kursstart (inga förberedelser behövs).
 • Session 1: Lekens essens – sex kännetecken som utmärker äkta lek.
 • Session 2: Lekens natur – tio saker vi behöver känna till om leken.
 • Session 3: Lekens syfte – ett dussin skäl varför vi alla behöver leka.
 • Session 4: Lekens förutsättningar – att skapa ett sammanhang för lek.
 • Session 5: Frågor, reflektioner och sammanfattning.

Alla virtuella sammankomster äger rum måndagar kl. 19.00-20.00 med start 17 maj 2021.

ANMÄLAN – klicka här

Kostnad: 1095 kr inkl. moms för privatpersoner, 1100 kr exkl. moms för organisationer och företag.
Kursstart: Måndag den 23 maj 2022 med en 60 minuters orienterande session kl. 19.00-20.00. Därefter ytterligare fem sammankomster på måndagar samma tid.
Anmälan: Gärna med vårt anmälningsformulär men du kan också skriva till oss på vår kontaktsida.

Handledare: Jonas Himmelstrand, ledare för Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 23 maj 2022
 


På Neufeld-institutets kanadensiska hemsida finns en mycket utförlig beskrivning av innehållet i de föredrag av dr Neufeld som ingår i kursen. Läs mer HÄR.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –