leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distansutbildning
- OBS! Nu med både svensk text och svensk handledning

Att förstå adolescensen –
från pubertet till vuxen – de sju övergångsriterna

NÄSTA KURSTILLFÄLLE börjar 17 september 2024 – Anmälan här!

Utvecklingen från barn till vuxen har aldrig varit mer utmanande än idag. Åren mellan puberteten och vuxendomen – adolescensen – varar längre än någonsin, och ofta både tidigare och senare än tonåren. Trots detta är kunskapen och förståelsen av denna övergång är fortfarande bristfällig. Distanskursen Att förstå adolescensen (Making Sense of Adolescence) klargör den bakomliggande dynamiken. Vilken är naturens avsikt? Hur är utveckling ämnad att ske? Vad är det som ska hända?

Förutom svensk text är kursen nu uppdaterad till tio videoföredrag utifrån de senaste tio årens hjärnforskning om emotioner och lek.

Dr Neufeld sätter ljus på denna mörka och förvirrande tid i våra ungdomars liv. Han ger oss orden och förståelsen av adolescensen som vi behöver. Våra unga behöver mer än någonsin vuxenhjälp för att ta sig från barndomen till vuxenvärlden.

Distanskursen Att förstå adolescensen består av:

 • Tio timmar videoföredrag med dr Neufeld med svensk undertext.
 • Tolv 60 minuters handledningssessioner på svenska via videokonferens.
 • Svenskt studiematerial med åhörarkopior av keynote-bilderna.
 • Svenskt diskussionsforum på Neufeldinstitutets virtuella Campus.
 • Rikt resursmaterial med dr Neufeld på engelska på på Campuset.

MÅLGRUPP

Distanskursen vänder sig alla som vill förstå våra barns och ungas väg från barndom till vuxendom: Föräldrar, mor- och farföräldrar, lärare, elevvårdspersonal, ungdomsledare och andra intresserade. Kursen har inte minst ett stort värde för föräldrar till yngre barn – en förberedelse för den kommande adolescensen.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Kursdeltagarna gör självstudier genom att varje vecka se ett ca 60 minuter långt videofördrag online på valfri tid, med dr Neufeld med svensk text. Därefter kan reflektionerna sammanfattas i ett diskussionsforum på Neufelds virtuella Campus. Sedan ges handledning en gång i veckan via Zoom under ledning av Jonas Himmelstrand. Handledningen spelas in och kan ses av deltagarna i efterhand.

KURSINNEHÅLL – DE TOLV SESSIONERNA:

 • #0 Kursstart (inga förberedelser behövs)
 • #1 Att korsa bron: ett perspektiv på ungdomsåren
 • #2 Vägen delas: likformighet kontra individualitet
 • #3 Ensamhet och vemod: den nödvändiga vägen till individuation
 • #4 Att ta fel väg: när jämnåriga ersätter vuxna
 • #5 Stormen av motvilja: hur man överlever tonårsupproren
 • #6 Varför ungdomar behöver känna mer än någonsin
 • #7 Blandade känslor: nyckeln till balans och impulskontroll
 • #8 Varför ungdomar behöver leka mer än någonsin
 • #9 Att vinna tillbaka våra unga: att ta hand om deras hjärtan
 • #10 Att bli en sexuell varelse: närhet i en annan dimension
 • #11 Avslutande frågor och sammanfattning

Läs mer utförligt på engelska hemsidan om distanskursens innehåll HÄR.

ANMÄLAN – klicka här

Kostnad: 2245 kr inklusive moms för privatpersoner, 2250 kr exklusive moms för organisationer och företag.
Kursstart: Tisdag den 17 september 2024 med en 60 minuters orienterande session kl. 19.00-20.00. Därefter elva sammankomster tisdagar samma tid följande veckor. Den sista sammanfattande sessionen ges tisdag den 10 december 2024.
Anmälan: Gärna med vårt anmälningsformulär men du kan också skriva till oss på vår kontaktsida.

Handledare: Jonas Himmelstrand, ansvarig för Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 17 september 2024

Varmt välkommen till distansutbildningen
Att förstå adolescensen – de sju övergångsriterna

• • •

UPPFÖLJNINGSKURSEN om ungdomar och sexualitet

Information om uppföljningskursen Adolescensen & sexualiteten – finns HÄR.

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –