leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Dr Gordon Neufelds distansutbildning - med svensk handledning

Att förstå förskolebarn
– och deras särskilda utmaningar

NÄSTA KURSTILLFÄLLE start 7 april 2020 - anmälan här!

Förskolebarns behov för att växa och senare till fullo kunna ta del av den senare skoltiden är ett mycket missforstått område i hela västvärlden och inte minst i Sverige. På distanskursen Making Sense of Preeschoolers har dr Neufeld satt fokus på barn i åldrarna 3-6 år och deras behov för att kunna växa till sin fulla potential. Nu ges kursen i Sverige med svensk handledning under namnet Att förstå förskolebarn. Kursen är en av dr Neufelds mest ambitiöst välstrukturerade kurser.

Distansutbildningen Att förstå förskolebarn består av:

  • Tillgång till 6 timmars videoföredrag på engelska via nätet med dr Neufeld.
  • Fem 90 minuters handledningsessioner på svenska via videokonferens.
  • Ett studiematerial med keynote-bilder och instuderingsfrågor.
  • Ett års abonnemang till Neufeld Campus och dess rika innehåll.
  • Svensk diskussionsgrupp på Neufeld Campus.

MÅLGRUPP

Distanskursen vänder sig till alla med ansvar för förskolebarn: föräldrar, barnskötare, förskollärare, hemmaföräldrar, dagbarnvårdare, far- och morföräldrar samt förskoleföreståndare, socialarbetare, psykologer, beslutsfattare och alla andra intresserade av förskolebarns utveckling.

KURSENS INNEHÅLL

Läs mer utförligt om kursens innehåll här.

DISTANSKURSENS GENOMFÖRANDE

Kursdeltagarna gör självstudier genom att varje vecka på egen hand se tre stycken 30 minuters videoföredrag med dr Neufeld, och därefter skriva frågor och reflektioner i ett diskussionforum – allt på Neufelds virtuella Campus. Sedan diskuteras detta på en videokonferens en gång i veckan – med ledning av Svenska Neufeld-institutets Jonas Himmelstrand. För att delta i videokonfersen behövs dator, bredbandsuppkoppling, webbläsare, webbkamera och headset.

  • Sammankomst 0: Kursstart (inga förberedelser behövs).
  • Sammankomst 1: Tre naturliga svagheter att inte snubbla över.
  • Sammankomst 2: Tre oreducerbara behov som måste tillgodoses.
  • Sammankomst 3: Tre typiska problem att INTE försöka åtgärda.
  • Sammankomst 4: Sex vanliga misstag med förskolebarn att undvika.

Handledare: Jonas Himmelstrand, grundare av Svenska Neufeld-institutet.

ANMÄLAN – NÄSTA KURSTILLFÄLLE – start 7 april 2020.

Kostnad: 995 kr inklusive moms för privatpersoner. 1200 kr exklusive moms för skolor, organisationer och företag.
Kursstart: 7 april 2020 kl. 18.30 – 20.00 med en första virtuell träff och därefter fyra tisdagar samma tid varje vecka med avslutning den 5 maj 2020.
Anmälan: med vårt anmälningsformulär eller skriv till oss på vår kontaktsida.

Varmt välkommen till distanskursen Att förstå förskolebarn

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –