leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Att disciplinera utan disciplin
– och samtidigt utveckla mänsklig potential

– Neufelds studiedag Making Sense of Discipline på svenska

Att disciplinera utan disciplin är en svensk bearbetning av dr Gordon Neufelds kurs, Making Sense of Discipline.

Disciplin är ett begrepp som många är ambivalenta inför och verbet "att disciplinera" uppfattas sällan positivt. Ändå är det uppenbart för alla med ansvar för barn och unga att gränser måste sättas och att hur vi beter oss mot varandra är centralt i den mänskliga samvaron, inte minst i skolan. Men vi måste förstå disciplin på djupet för att kunna skydda våra ungas utveckling till deras fulla potential.

Denna studiedag visar att disciplinerade elever har sin grund i goda relation mellan elev och ansvarig vuxen. Därför är det centralt att disciplinen inte får skada relationen. Dessutom måste disciplinen anpassas till elevens mognadsnivå. Studiedagen förklarar även varför traditionella disciplinära metoder som att skälla, skrämma och hota med konsekvenser bara fungerar kortsiktigt, och har allvarliga biverkningar för barns utveckling på längre sikt.

Jonas Himmelstrand presenterar på denna studiedag på svenska dr Neufelds rön om att disciplinera utan att skada relationer eller försvåra utveckling av mänsklig potential.

Studiedagens innehåll

  • Vad kännetecknar barn som är lätta att disciplinera?
  • Varför fungerar disciplin i vissa fall, och i vissa fall inte?
  • Varför traditionell disciplin kan ha negativa biverkningar.
  • Barnets mognadsnivå avgör hur man bäst disciplinerar.
  • Hur man hanterar incidenter där disciplinen brustit.
  • Tolv riktlinjer för en disciplin som skyddar och bidrar till elevens utveckling.

Studiedagen vänder sig till alla som dagligen möter barn och unga: lärare, elevvårdspersonal, skolledare, barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger och idrottsledare, samt förstås även föräldrar, och politiker och beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor.
 Att disciplinera utan disciplin kan även ges som intern studiedag, virtuell studiedag via videokonferens eller som distanskurs med fördjupande handledning.

Kontaka gärna oss för bokning eller mer information på vår kontaktsida.

• Lärbarhetsfaktorn

• Att förstå & hantera aggressivitet

• Varför mobbar Pelle?

• Att förstå förskolebarn

• Känslornas roll

neufeldsverigeevenemang3

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –

ANDRA STUDIEDAGAR