leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Känslornas roll
– i lärande och beteende

Neufelds studiedag Heart Matters – the science of emotion på svenska

Vår medvetenhet ökar beträffande våra emotioners avgörande påverkan på beteende och utveckling hos inte minst barn och unga.

Först fick vi begrepp som emotionell intelligens och socio-emotionellt lärande men sedan har kunskapen djupnat. Idag vet vi att våra känslor har en avgörande inverkan på lek, hjärnans utveckling, disciplin, oro och ångest, mognad, beteende, uppmärksamhet, psykisk ohälsa, lärbarhet och mycket mera. Våra känslor är på många sätt "elefanten i rummet" som figurerar i varje utmaning hos våra barn och unga, vilket vi ännu inte alltid insett och tagit de fulla konsekvenserna av.

Jonas Himmelstrand presenterar på denna studiedag av dr Neufeld hur dagens kunskap om känslor kokar ner till tre grundläggande lagar, lagar som starkt påverkar barns och ungas utveckling, i förskolan, skolan, familjen, samhället och överhuvudtaget i alla relationer till barn och unga.

Här är några av de teman som berörs under studiedagen:

  • Våra emotioners olika naturliga uttryck
  • Hur våra emotioner hindras från att komma till uttryck
  • Känslor, och konsekvenser av sårade känslor
  • Känslor, och balans, självkontroll och hänsyn
  • Fem steg till emotionell hälsa och mognad
  • Hur man behandlar emotionella problem

Seminariet vänder sig till alla med ansvar för barn och unga oavsett ålder: lärare, skolpsykologer, skolsköterskor, läkare, skolkuratorer, skolledare, förskollärare, fritidspedagoger, idrottsledare, politiker och beslutsfattare i barn- och ungdomsfrågor, samt givetvis i allra högsta grad – föräldrar.

Studiedagen ges på svenska av Neufeld-institutets svenske regionansvarige, och certifierade utbildare, Jonas Himmelstrand.

Kontaka oss för bokning eller mer information på vår kontaktsida.

Känslornas roll – i lärande och beteende finns också som distanskurs.

Kursen finns även att köpa som föredrag på engelska på en fem-timmars dvd: Heart Matters – the science of emotion.

Läs en recension av dvd-föredraget här. Dvd-föredraget kan beställas på vår beställningssida.

• Lärbarhetsfaktorn

• Att förstå & hantera aggressivitet

• Att disciplinera utan disciplin

• Varför mobbar Pelle?

• Att förstå förskolebarn

neufeldsverigeevenemang3

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –

ANDRA STUDIEDAGAR