leafautumn1200dpi
leafautumn1200dpileafautumn1200dpi

AKTUELLT

OM OSS

DISTANSKURSER

STUDIEDAGAR

FÖREDRAG

PRODUKTER

LÄNKAR

KONTAKT

Att förstå och hantera aggressivitet
– den svårförståeliga mänskliga utmaningen

Neufelds studiedag Making Sense of Aggression på svenska

Att förstå och hantera aggressivitet är en svensk bearbetning av dr Neufelds kurs Making Sense of Aggression. Studiedagen vänder sig främst till alla som arbetar pedagogiskt med barn och unga inom förskola, skola och fritid samt givetvis även föräldrar. Innehållet är dock allmängiltigt och gäller alla åldrar såväl barn, unga som vuxna.

Aggressivitet är en av de äldsta och mest svårförstådda mänskliga utmaningarna. Många tecken tyder på att aggressiviteten idag ökar hos våra barn och unga. Även om det fysiska våldet är det som mest fångar vår uppmärksamhet så ser vi också en ökning av attackerande energi i ungas samspel, och i musik, lek, spel och fantasier. Dr Neufeld har sökt de djupaste utvecklingsmässiga rötterna av aggressivitet och visar varför konventionella åtgärder mot aggression är ineffektiva.

Denna studiedag inte bara förklarar aggressivitet generellt utan ger även en inblick i personligheterna som bär dessa utmaningar – barn, unga och vuxna – och hur de kan ta sig igenom dem. Synsättet framstår som intuitivt självklart, historiskt relevant och är helt i linje med de senaste årens landvinningar inom neurobiologin. Modellen har omedelbara praktiska tillämpningar i såväl hem, som förskola, skola och hos elevvårdspersonal.

Dr Neufeld har ingående erfarenheter av aggressivitet från 35 års klinisk arbete med allt från de mest banala aggressionsproblem hos förskolebarn till de mest aggressiva kriminella i kanadensiska fängelser. Han har dessutom grundligt studerat den vetenskapliga litteraturen om aggressivitet. Denna studiedag ger en mycket uppfriskande och konstruktiv syn på det mänskliga fenomenet aggressivitet, med uppenbara nya handlingssätt.

Studiedagens innehåll:

  • Vad är aggression, och vilka är aggressivitetens djupaste rötter?
  • Att förstå tårar, modererande känslor och aggressiv attack
  • Hur man hanterar och reducerar aggressiva incidenter och våld
  • Hur man underlättar icke-aggressiva utfall av frustration

Studiedagen ges på svenska av Neufeld-institutets svenske regionansvarige, och certifierade utbildare, Jonas Himmelstrand.


Ladda ner programmet som pdf-fil.


Kontaka oss för bokning eller mer information på vår kontaktsida.

Att förstå och hantera aggressivitet finns också som distanskurs.

Kursen finns även att köpa som föredrag på engelska på en fyra-timmars dvd: Making Sense of Aggression.

Läs recension av dvd:n här. Dvd-föredraget kan beställas på vår beställningssida.

• Lärbarhetsfaktorn

• Att disciplinera utan disciplin

• Varför mobbar Pelle?

• Att förstå förskolebarn

• Känslornas roll

neufeldsverigeevenemang3

Svenska Neufeld-institutet dr Gordon Neufeld på

Att förstå barn och unga –

ANDRA STUDIEDAGAR